ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เตรียมพร้อมสายด่วน 1330 เต็มกำลัง รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังประชาชนเดินทางกลับจากหยุดสงกรานต์ ส่วนสถานการณ์ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีสายโทรเข้า 1330 มากกว่าวันละ 1 หมื่นสายแต่สามารถรับมือได้หมด สัดส่วนสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็น 0%


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ขอคำปรึกษาหรือแจ้งลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ผ่านทางสายด่วน สปสช. 1330 มีมากกว่าวันละ 10,000 ราย แต่ทีมงาน 1330 สามารถรับสายได้ทั้งหมดโดยมีสัดส่วน Abandon Call หรือสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ที่ 0%

อย่างไรก็ดี แม้ทีมงานสายด่วน 1330 จะสามารถรองรับการให้บริการในช่วงสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ เพราะจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆ มาพบว่าหลังจากช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งผู้คนมีการเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด ทั้งการท่องเที่ยวหรือการกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนา เมื่อหมดช่วงเทศกาลนั้นแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งจากคนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่นำเชื้อไปติดที่ต่างจังหวัด และคนที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดกลับเข้ามาในพื้นที่ กทม. ด้วยเหตุนี้ ตนเองจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ สปสช. Work from Home เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้เตรียมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ 1330 และระบบต่างๆ เต็มกำลังเผื่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลังจากนี้

สำหรับข้อมูลการให้บริการสายด่วน 1330 ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น วันที่ 10 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 15,062 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 8,275 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 7,731 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,933 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 11 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 17,173 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 9,437 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 8,910 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,964 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 12 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 15,258 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 8,974 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 8,537 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,760 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 13 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 13,747 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 7,861 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 7,537 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,435 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 14 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 11,632 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 6,605 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 6,420 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 3,771 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 15 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 11,369 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 6,403 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 6,108 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 3,531 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 16 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 12,248 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 7,312 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 6,997 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,016 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 17 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 13,707 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 8,241 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 7,980 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,534 สาย Abandon Rate 0%

วันที่ 18 เม.ย. มีจำนวนสายทั้งหมด 16,386 สาย เป็นสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 10,01 สาย จำนวนสายที่เจ้าหน้าที่รับได้ 9,475 สาย จำนวนสายเข้า #14 (Home Isolation) 4,786 สาย Abandon Rate 0%

ทั้งนี้ประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ได้ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 แนะนำดังนี้
1.เพื่อความรวดเร็ว ให้ติดต่อพื้นที่ ถ้าอยู่ กทม.ให้โทรสายด่วนประจำแต่ละเขต (https://bit.ly/3FBOgvw) และเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ (https://bit.ly/3x4yGYD) รวมถึงเพิ่มเพื่อนทาง Line @BKKCOVID19CONNECT หรือคลิก https://bit.ly/3Iuw7Si ได้เช่นกัน หรือ 1669 กด 2

ถ้าอยู่ต่างจังหวัด โทร.สายด่วนประจำจังหวัดหรืออำเภอ
2.หากติดขัดประการใด ให้โทรสายด่วน สปสช. 1330 โดยสปสช.จัดเตรียมระบบสายด่วน สปสช. 1330 รองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์ ดังนี้