ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. แจกชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง รอบ 2 62 วัน มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงขอรับแล้วกว่า 1.6 ล้านราย รวมกว่า 4.6 ล้านชุด พบผลบวก 5.3 หมื่นราย กทม.มีผู้ขอรับชุดตรวจมากสุดกว่า 5.8 แสนราย รองลงมา สงขลา เขียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี 


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด โดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ และหน่วยบริการต่างๆ 

สำหรับลงทะเบียนและคัดกรองความเสี่ยงในการรับชุดตรวจโควิด-19 ATK ฟรี ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นการดำเนินการรอบที่ 2 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ตามมติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธาน

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565 รวม 62 วัน ได้กระจายชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนแล้ว 1,618,748 ราย เป็นชุดตรวจจำนวน 4,614,888 ชุด โดยเป็นการลงทะเบียนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง 1,576,534 ราย และขอรับโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เนื่องจากไม่มีแอปเป๋าตัง 43,683 ราย ในจำนวนนี้แจ้งบันทึกผลตรวจในระบบแล้ว 964,964 ราย หรือจำนวน 2,521,623 ชุด หรือร้อยละ 60 โดยเป็นผลบวกติดเชื้อโควิด 53,455 ราย หรือร้อยละ 3.3 ยังรอการบันทึกผล 653,784 ราย หรือจำนวน 2,093,265 ชุด

เมื่อดูข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนและรับ ATK นั้น พบว่า เป็นการรับชุดตรวจ ATK 1 ครั้ง จำนวน 1,102,336 ราย รับชุดตรวจ ATK 2 ครั้ง จำนวน 338,359 ราย รับชุดตรวจ ATK 3 ครั้ง จำนวน 122,168 ราย รับชุดตรวจ ATK 4 ครั้ง จำนวน 44,009 ราย และรับชุดตรวจ ATK 5 ครั้งขึ้นไป จำนวน 12,054 ราย 

นอกจากนี้ เข้าเงื่อนไขการขอรับชุดตรวจ ATK ดังนี้ 1. เป็นผู้มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จำนวน 408,932 ราย 2.อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 1,433,763 ราย และ 3.ใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 1,565,800 ราย       

ส่วนจังหวัดที่ขอรับชุด ATK สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ขอรับ ATK มากที่สุด จำนวน 583,386 คน รองลงมาจังหวัดสงขลา จำนวน 117,562 คน เชียงใหม่ จำนวน 56,294 คน สุราษฎร์ธานี จำนวน 52,154 คน และชลบุรี จำนวน 50,664 คน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เบื้องต้นประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับชุดตรวจโควิด-19 ATK จะได้รับชุดตรวจจากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ชุด โดยขอให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที และบันทึกผลตรวจในแอปเป๋าตัง ในกรณีที่ผลตรวจขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากบันทึกผลในแอปเป๋าตังแล้ว จะมีคำแนะนำการรักษาตามขั้นตอนและกลุ่มอาการต่อไป

ทั้งนี้กรณีตรวจโควิดด้วย ATK ที่ได้รับไปแล้วผลขึ้น 1 ขีด เป็นลบ หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้อีก 1 ชุด โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกันหลังจากรับครั้งแรกไปแล้วมากกว่า 14 วัน

“ในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของการแจก ATK เฟส 2 ให้กับประชาชนนั้น ได้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดเข้ารับชุดตรวจแล้วเกือบ 1.6 ล้านคน นับเป็นการดูแลประชาชนนอกจากเข้าสู่การรักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว ยังช่วยลดความกังวลใจให้กับประชาชนได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ