ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์ เตือน ความเครียดส่งผลให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง หากมีอาการผิดปกติ จะส่งผลเสียร้ายแรงได้ในอนาคต ควรปรึกษาแพทย์ทันที


นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการของความเครียดสามารถส่งผลต่ออาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้ โดยผ่านกลไกลของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภาวะเครียด ผ่านฮอร์โมน ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะ และทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดรัดตัว จึงเกิดแรงเสียดทานในทางเดินปัสสาวะ ส่งผลทำให้ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่สุด และมีปริมาณปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะปริมาณมากกว่าปกติ เป็นต้น 

ผศ.พิเศษ นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า นอกจากความเครียดแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง เช่น ผลข้างเคียงยาบาง ชนิด ภาวะการเสื่อมสภาพของกระเพาะปัสสาวะ ภาวะที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต มากขึ้นจนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ หรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ โดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพราะภาวะเหล่านี้อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้ในอนาคต

ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติ ในระหว่างการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ควรปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทันทีเพื่อปรับแผนการรักษาที่เหมาะสม