ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” เปิดอาคาร รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) มุ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพิ่มการเข้าถึงบริการ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รอง ผวจ.ปทุมธานี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมพิธีเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)” เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 พร้อมติดตามการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ และระบบบริการผู้ป่วยนอก (RJ Smart OPD)

นายอนุทิน กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ขยายบริการเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเสี่ยงการสูญเสียของผู้ป่วยอุบัติเหตุ ด้วยมาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้หลากหลายกลุ่มโรค รวมถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ โดยยกระดับบริการเป็น Smart OPD เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของกรมการแพทย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

นายพงศธร กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี ข้อมูลปี 2564 มีประชากรประมาณ 1,190,000 คน เฉพาะอำเภอธัญบุรี มีประชากร 212,091 คน การขยายบริการของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรมการแพทย์ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่หลากหลาย มาจัดตั้งโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในจังหวัดปทุมธานี จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับบริการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น

1

ด้าน นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาด 120 เตียง ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน เปิดให้บริการระยะแรกเดือนธันวาคม 2563 

ปัจจุบันขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แผนกผู้ป่วยนอกที่ทันสมัย ใช้ระบบสารสนเทศการบริการ (SMART Hospital) ครบทุกสาขา เช่น ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ สูติ-นรีเวช จักษุ ทันตกรรมและห้องตรวจกุมารเวช รักษาโรคเด็กทั่วไป อายุ 4 เดือน - 14 ปี

นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัด 4 ห้อง รองรับเทคโนโลยีผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) รวมถึงมีระบบสนับสนุนบริการอื่นๆ เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจเลือดและแสดงผลในระบบ เชื่อมต่อข้อมูลทั้งโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ธนาคารเลือด มีคลังเลือดสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการด้านเอกซเรย์, CT-Scan 443 เฟรมภาพ ช่วยลดระยะเวลาตรวจ และได้ภาพละเอียดคมชัดมากขึ้น ขณะที่แผนกผู้ป่วยใน ได้จัดสรรพื้นที่ให้โล่งโปร่ง ไม่แออัดและติดตั้งระบบอากาศให้อุณหภูมิเหมาะสำหรับการพักฟื้นและเกิดความสบายมากที่สุด มีห้อง Negative Pressure หรือห้องความดันลบ แยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายทางอากาศ โดยอนาคตจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน