ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. พานักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีลงพื้นที่ดูงานการมีส่วนร่วมในระบบสาธารณสุขของภาคประชาชน ที่หน่วย 50(5) เขตดุสิต-ราชเทวี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ และ รพ.สต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ด้านนักศึกษาเผยได้เรียนรู้บทบาทการทำงานว่าไม่ได้มีแค่ในโรงพยาบาลอย่างเดียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแพทย์


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยการดูงานครั้งนี้นอกจากการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแล้ว นักศึกษายังได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้บทบาทของหน่วยบริการในระบบบัตรทองอีกด้วย

สำหรับพื้นที่ตัวอย่างที่นักศึกษาไปดูงาน คือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) เขตดุสิต-ราชเทวี โดย นางศุภมาส รุกขชาติ ประธานหน่วย 50(5) เขตดุสิต-ราชเทวี ได้นำเสนอภาพการมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของภาคประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างการทำงาน และลักษณะของงานในการการให้ความรู้ คำปรึกษา ตลอดจนรับร้องเรียนจากประชาชนผู้มีสิทธิในกรณีไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อผิดพลาดจากการให้บริการสุขภาพ

2

2

นอกจากนี้แล้ว นักศึกษายังได้เดินทางไปดูงานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี โดยนายภพต์ เทภาสิต รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอภาพบทบาทการทำงานของศูนย์ฯ ในการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้บริการดูแลและฝึกอบรมคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง มีความมั่นใจที่จะออกสู่สังคม สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยตัวเองได้ พร้อมเชื่อมต่อระบบวิดีโอคอลให้นักศึกษาได้ร่วมพูดคุยสอบถามประสบการณ์จากผู้พิการที่ผ่านการฝึกอบรมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการอบรม นักศึกษายังได้เดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อเรียนรู้สภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ รพ.สต. ตลอดจนการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน การบันทึกการเบิกจ่าย การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายอีกด้วย

3

นายชนมพันธ์ ชมะโชติ หนึ่งในนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 2 ที่ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานกับ สปสช. กล่าวว่า การดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นมุมมองด้านสาธารณสุขของภาคประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการทำงานคนละฝั่งกับภาครัฐ แต่จริงๆ แล้วเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้นและให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้น เช่นเดียวกับการดูงานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี ก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่การแพทย์ลืมมองไปคือเรื่องของสภาพจิตใจ แม้โรงพยาบาลจะสามารถรักษาจนฟื้นฟูได้แล้ว แต่การช่วยให้ผู้พิการกลับสู่สังคมได้มีมากกว่าการทำกายภาพบำบัดอย่างเดียว การที่มีคนที่เข้าใจผู้พิการมากที่สุดซึ่งก็คือคนพิการด้วยกันเองมาช่วยเหลือกัน จะเข้าถึงผู้พิการได้ดีกว่าแพทย์หรือพยาบาล และหากสามารถขยายเครือข่ายบริการในลักษณะนี้ให้กว้างขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับผู้พิการในวงกว้างอย่างมาก

“ส่วนตัวแล้ว สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ career path ซึ่งพบว่ามีทางอื่นในการทำงานในระบบสาธารณสุข ไม่ได้มีแค่การอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียว ประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้เชื่อว่ามีผลกับอนาคตการทำงาน เพราะสิ่งที่เห็นเหล่านี้ไม่ได้มีสอนในโรงเรียนแพทย์และถึงเรียนจบไปเป็นแพทย์ก็อาจจะไม่ได้พบเจอประสบการณ์เหล่านี้ด้วย รวมทั้งในมุมของการบริหารก็ได้เห็นว่าการบริหารระบบสาธารณสุขไม่ได้มีแค่ในกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังมีองค์กรแบบ สปสช. ที่ช่วยเติมเต็มระบบอีกทางหนึ่ง” นายชนมพันธ์ กล่าว

3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw