ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สายด่วน สปสช. 1330 เบอร์สายด่วนตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อ เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐ ให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 

ด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รองรับได้มากกว่า “1,600 คู่สาย” และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง “มั่นใจได้สายตกค้างเป็นศูนย์”

นอกจากนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนทราบเรื่องสิทธิประโยชน์ของตัวเองน้อย ปัจจุบันยังได้เพิ่มบริการสุขภาพเชิงรุกไปยังประชาชนแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น โทร.แจ้งสิทธิตรวจสุขภาพมะเร็งปากมดลูกให้กับประชาชนที่มีสิทธิ เป็นอาทิ

จนทำให้ในปี 2566 สายด่วน สปสช. 1330 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และ เกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่ได้อีกด้วย