ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี เผยระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) เป็นระบบโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time พร้อมด้วยบริการครบวงจรเสมือนการเข้าโรงพยาบาลจริง ลดความแออัดในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการของ สธ. มีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขา ทำให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายของ รมว.สาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กำหนดให้ สธ. เป็นสาธารณสุขยุคใหม่ MOPH Plus ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับการดูแลสุขภาวะทุกมิติ ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกคนทุกกลุ่มจึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ 

รวมทั้ง Digital Health การพัฒนางานดิจิตัล ได้แก่ ระบบ DMS PHR ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล การให้บริการแพทย์ทางไกลครบวงจร และ Smart Hospital การแพทย์ปฐมภูมิ โดยการนำเอา virtual hospital และอื่นๆ มาใช้ โดยโรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนาระบบ Virtual Hospital เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาและพบแพทย์ได้แบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล 

อีกทั้ง ยังมีการให้บริการเจาะเลือดที่บ้านหรือใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยในการเข้าถึงบริการ และลดความแออัดในโรงพยาบาล จะเห็นได้ว่า จากนโยบายที่ชัดเจนของ รมว.สาธารณสุข เป็นผลให้เกิดการคลี่คลายปัญหาความแออัดได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า 72 ปี จากสถิติที่ผ่านมามีผู้ป่วยนอก  (OPD) มารับบริการทางการแพทย์มากกว่า 1 ล้านรายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก 

รวมถึงสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบบริการในโรงพยาบาลถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยการพัฒนาระบบ Virtual Hospital ซึ่งเป็นระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกลผ่าน DMS Telemedicine ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการทางการแพทย์เดิม ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time 

นพ.จินดา กล่าวต่อไปว่า พร้อมด้วยบริการครบวงจรเสมือนการเข้าโรงพยาบาลจริง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่เข้าเงื่อนไขการเข้ารับบริการ เช่น ผู้ป่วยมีอาการคงที่ ไม่เร่งด่วน ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง สามารถพูดคุยกับหมอผ่านระบบออนไลน์ได้ 

นอกจากนี้ยังมีบริการเจาะเลือดที่บ้านหรือเจาะเลือดใกล้บ้าน บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และสำหรับผู้ป่วยในรายที่อาการคงที่สามารถนอนพักรักษาที่บ้านแทนการนอนที่โรงพยาบาล (Home Ward) ได้อีกด้วย ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลราชวิถีได้จากทุกที่ ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา เหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล