ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘พญ.ปิยวรรณ’ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ HACC เชียงราย พร้อมบรรยายพิเศษ


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (HACC : CRH) “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เสม พริ้มพวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

4

1

ในการนี้ นพ.ทรนง พิลาลัย ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ” และ ทพญ.รตนอร  จูห้อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “Lesson Lean for QMR” สำหรับมหกรรมคุณภาพเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (HACC : CRH) นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ให้มีความยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านแล้ว ยังมีการแสดงโปสเตอร์ผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพ ไปร่วมนำเสนอในงาน HA National Forum ครั้งที่ 24 และมีบูธนิทรรศการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากสรพ.ด้วย

4