ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิบัตรทองมีทางเลือกใหม่ ที่สามารถรับการรักษาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
ในกรณีที่มีอาการ "เจ็บป่วยเล็กน้อย" โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล และไม่ต้องเสียระยะเวลารอคอยนาน

นั่นเพราะมี "ร้านยาคุณภาพ" ใกล้บ้าน ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้บริการประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ และมี "เภสัชกร" ที่พร้อมให้คำแนะนำและติดตามอาการหลังจากได้รับยาไปแล้ว 3 วัน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ป่วยใช้เพียง "บัตรประชาชน" แล้วเดินเข้าร้านยาที่มีสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" เพื่อเข้ารับบริการได้เลยทันที