ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“14 เม.ย. วันครอบครัว” สปสช. รณรงค์คนไทยทั่วประเทศ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ชวนสมาชิกในครอบครัวรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย สู่ “ครอบครัวสุขภาพดี” ตรวจสอบสิทธิรับบริการผ่านเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปเป๋าตัง หรือ พีพีแพลตฟอร์ม บนเว็บไซด์ สปสช.


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า “ครอบครัว” เป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด ด้วยเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย เป็นช่วงที่คนไทยที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดนิยมกลับภูมิลำเนา เพื่อรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ทำให้เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้พบปะกันและทำกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ทั้งนี้ ในโอกาส “วันครอบครัว” นี้ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ หรือลูกๆ หลานๆ มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลภาวะเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ สปสช. ขอเชิญชวนให้สมาชิกในครอบครัวชวนกันรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ซึ่งเป็นบริการที่ สปสช. จัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยทุกคน เพื่อให้เป็น “ครอบครัวสุขภาพดี”

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภพและป้องกันโรคนี้ ได้ครอบคลุมการดูแลประชาชน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ ดังนี้

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด อาทิ ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง ตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ การคัดกรองธาลัสซีเมีย รวมทั้งการคัดกรองธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์

กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์(โรคเอ๋อ) โรคฟีนิลคีโตนูเรียและโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิกภาวะซีดการติดเชื้อเอไอวี ตรวจคัดกรองการได้ยิน ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจคัดกรองวัณโรค(กลุ่มเสี่ยง) ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ