ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร้านยาทั่วประเทศ 4,349 แห่ง ร่วมให้บริการบัตรทองที่ร้านยา ให้บริการครอบคลุมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการรับยาร้านยาใกล้บ้านเพื่อลดความแออัด รพ. และบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ เผย ปี 2566 มีประชาชนรับบริการแล้วกว่า 7.8 แสนคน หรือ 1.89 ล้านครั้ง เผยเป็นทางเลือกดูแลประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทอง    


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้มีมติรับทราบการมีส่วนร่วมและความคืบหน้าการดําเนินงานของ หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” (บัตรทอง 30 บาท)