ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในพื้นที่จังหวัดนำร่องโครงการ "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" สามารถรับบริการดูแลสุขภาพช่องปาก 5 รายการ ได้แก่ 1. ขูดหินปูน 2. อุดฟัน 3. ถอนฟัน 4. เคลือบหลุมร่องฟัน 5. เคลือบฟลูออไรด์ ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ปีละ 3 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย