ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘การลดอันตรายจากยาเสพติด’ เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะถือเป็นหนึ่งในทางเลือกจัดการปัญหาในกลุ่มผู้เสพ ป้องกันไม่ให้สุขภาพของผู้เสพได้รับผลกระทบจากการเสพยา 

หลากหลายกระบวนการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมีปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะในต่างประเทศ ทั้งการใช้ยาเสพติดเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด (ตามปริมาณที่เหมาะสม ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการบำบัดอีกวิธีหนึ่ง) หรือแม้แต่การแจกเข็มสะอาดสำหรับผู้ที่ฉีดยาเสพติดเข้าร่างกาย 

สำหรับประเทศไทย แนวทางดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 หรือกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันด้วยเช่นกัน เพียงแต่รูปแบบ วิธีการอาจไม่เหมือนกับต่างประเทศ 

แต่กระนั้น ก็ใช่ว่าในความจริงสังคมจะยอมรับโดยง่าย เพราะผู้เสพทุกวันนี้ยังคงถูกตีตราอยู่ รวมไปถึงยังมีประเด็นที่มองว่า การลดอันตรายจากการใช้ยาจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ยาเสพติดต่อไปหรือไม่ด้วย