ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความห่วงใยต่อการใช้ 'ส้วมสาธารณะ' ของคนไทย ได้รับการถ่ายทอดมาจาก 'Happy Toilet Ambassador' คนล่าสุด 'อาชวิน อยู่บำรุง' ที่อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลส้วมสาธารณะ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน HAS เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ส้วมสาธารณะอย่างปลอดภัย ปลอดโรค 

อาชวิน เป็นลูกชายของ วัน อยู่บำรุง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขาเข้ามาสานต่องานของพ่อ เพราะแต่เดิมเมื่อปี 2551 ‘วัน’ ก็เคยประกาศขับเคลื่อนยกระดับส้วมสาธารณะของประเทศ ในนาม มิสเตอร์แฮปปี้ทอยเล็ต (Mr.Happy Toilet) มาแล้ว 

การขับเคลื่อนเรื่องส้วมสาธารณะล่าสุดในปี 2567 อาชวิน และวัน อยู่บำรุง ตั้งเป้าให้ ส้วมทั่วประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยให้ได้ 99% ภายในปี 2573