ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สมศักดิ์" ยกระดับ "ค่าป่วยการ อสม." อัตราใหม่ 2,000 บาท เตรียมกดปุ่มจ่ายรวมตกเบิก 8,000 บาท พร้อมเดินหน้าออก "พ.ร.บ. อสม." เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน คาดใช้เวลา 1 ปีงบประมาณ ชี้ไม่ได้เป็นการผูก อสม. ไว้กับ สธ.


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยในการแถลงข่าว "การยกระดับค่าป่วยการ สู่ SMART อสม." เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 ระบุว่า กลไกของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1,070,000 คน ถือเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น โดยในปี 2567 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน 2567 อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท และในเดือนต่อไปๆ อสม. ก็จะได้รับคนละ 2,000 บาทต่อเดือน

พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบ อสม. ให้มีความยั่งยืน โดยการออก พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์และการยกระดับอื่นๆ เช่น อสม. ที่มีวุฒิการศึกษาที่สามารถเรียนต่อได้เป็นผู้ช่วยพยาบาล หรือบุตรหลาน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของ สธ. คาดว่าใช้เวลาไม่นาน แต่ยังมีขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรต้องรับร่างเพื่อพิจารณาต่อ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีงบประมาณ และเมื่อมีกฎหมายออกมาจะทำให้ อสม. มีความมั่นคง เข้มแข็ง เป็นการตอบแทน อสม. ที่ทำงานด้านปฐมภูมิ

ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงกรณีการออก พ.ร.บ. จะเป็นการผูก อสม. ไว้กับ สธ. หรือไม่ และการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นั้น มี อบจ. บางแห่งต้องการให้ อสม. เข้าไปทำงานกับท้องถิ่น นายสมศักดิ์ ระบุว่า เรื่องการผูกขาดไม่มีอยู่แล้ว อะไรเป็นเรื่องที่ดีกว่า หรือระบบที่ดูแลกันอย่างสมบูรณ์ก็ยินดีเป็นทางเลือก เช่น การถ่ายโอนฯ ไม่ได้ห่วง แต่ก็ให้ศึกษา เพราะบางครั้งไปแล้วกลับไม่ได้ แต่ก็สนับสนุนตามที่มีกรอบบัญญัติไว้

“อสม.ยังเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว ค่าตอบแทนในการทำงาน ถ้าคิดค่าแรงงาน ถ้าทำงานค่าแรง 400 บาท ทำงาน 20 วัน ก็ต้องได้ 8,000 บาท แต่ อสม. ทำงานได้ 2,000 บาท จิตอาสาคงเป็นอยู่แล้วแต่เป็นด้วยความสมัครใจ แต่การดูแล ค่าป่วยการ หรือหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องดูกัน” นายสมศักดิ์ ระบุ

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนของการกำหนดปริมาณครอบครองยาเสพติดนั้น จะมีการเผยแพร่ร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์ในวันที่ 17 พ.ค. 2567 ให้ประชาชนให้ความเห็นภายใน 15 วัน อย่างไรก็ดี การยึดทรัพย์สำหรับผู้ที่ครอบครอง 1 เม็ด ถ้าไม่ใช่ผู้เสพต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์ พร้อมทั้งต้องตอบคำถามเพื่อตรวจสอบหา Value Base

นอกจากนี้ ยังฝากให้ อสม. ทั่วประเทศประมาณ 1,070,000 คน เป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด หากยึดทรัพย์ได้ 1 ล้านบาท ผู้ที่แจ้งเบาแสจะได้รางวัล 5% ของทรัพย์ที่ถูกยึด หรือ 5 หมื่นบาท เช่นเดียวกับภาคราชการจะมีส่วนแบ่งรางวัล 25% ของทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังเข้ากระบวนการของศาล ฉะนั้นจึงอยากจะเรียน อสม. หากมีเบาะแสจากหมู่บ้าน สามารถแจ้งมาได้ ซึ่งระบบการแจ้งเป็นความลับที่ดำเนินการมาได้ 1 ปีแล้ว