ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.สรพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ECRI และ MSQH ณ ประเทศมาเลเซีย 


พญ.ปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วย พญ.เอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการและ นพ.ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานด้านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย  ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2567