ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจุบัน (ปี 2567) หากป่วยโควิด-19 ประชาชนสามารถรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ โดยผู้ป่วยสิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" นอกจากเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังได้เพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นบริการปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการได้ที่ "ร้านยา" รวมถึง "พบหมอออนไลน์" ด้วยระบบการแพทย์ทางไกลและรอรับยาจัดส่งถึงบ้าน