ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเด็นการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลถูกพูดถึงและได้รับความสนใจตลอดสัปดาห์ทีผ่านมา
 
ประเด็นสำคัญจากจุดเริ่มต้นจนนำไปสู่ความรุนแรงคือ การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย

ทว่าที่น่าสนใจคือ กฎหมายมีการแยกย่อย มีเงื่อนไขในแต่ละสถานที่ แล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะรู้หรือไม่ว่า พื้นที่ใดห้าม พื้นที่ใดอนุญาตให้พ่นควันได้
 
ความเป็นจริงก็คือ ทุกวันนี้ในพื้นสาธารณะ เพียงแต่มีมุมอับสักหน่อย ลับสายตาคน ก็จะมีคนควักบุหรี่ออกมาสูบ ทั้งที่บางพื้นที่ “ห้ามสูบทุกตารางนิ้ว”
 
“The Coverage” พลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 'กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561' ซึ่งบังคับใช้ไปเมื่อ 3 ก.พ. 2562 ที่ รมว.สธ. ในขณะนั้น ประกาศตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ถึงประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมถึงมีอำนาจอาจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ได้


 
สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะมีการควบคุมที่มุ่งเน้นเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เริ่มจาก 

1. เขตปลอดบุหรี่ 100% รวมระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกของสถานที่ ประกอบด้วย

 • สถานบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง
 • สถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
 • สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานกวดวิชา สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก สนามเด็กเล่น
 • มูลนิธิ สมาคม

 
2. เขตปลอดบุหรี่ 100% ไม่รวมระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกของสถานที่ ประกอบด้วย (แม้จะมีรั้วกำแพงล้อมหรือไม่มีก็ตาม)

 • สถานบริการเพื่อสุขภาพ เช่น สปา ร้านนวด อบสมุนไพร
 • สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานฝึกอบรม อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ
 • สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานออกกำลังกายทั้งในร่ม และกลางแจ้ง สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง ปั๊มน้ำมัน สถานที่จัดเลี้ยง ตลาด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สวนสนุก
 • ยานพาหนะ และป้ายรถประจำทาง (ไม่ใช่สถานีขนส่งโดยสาร)

 
3. เขตปลอดบุหรี่ 100% แต่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ประกอบด้วย

 • สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • ท่าอากาศยาน