ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. จับมือ ธ.ก.ส.- สปร. MOU “โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ รุ่น 2” ปั้นผู้นำด้านสุขภาพรุ่นใหม่สานต่อ สานต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยให้เข้มแข็ง  


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ รุ่น 2 พ.ศ. 2567 โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นายกฤษ โอสถาเลิศ ผู้แทน สปร. เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี