ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทย์ฯ-ก.พาณิชย์ฯ ร่วมแถลงผลตรวจสอบ "ข้าวเก่าค้างโกดัง" ของรัฐบาล ยืนยันสารตกค้างที่พบไม่อยู่ในเกณฑ์อันตราย มีเพียงกลิ่นอับ สีเหลือง ปนเปื้อนมอด-แมลง แต่หากล้างทำความสะอาดแล้วไม่แตกต่างกับข้าวตามร้านค้าทั่วไป ทั้งในแง่โภชนาการ-ความปลอดภัย พร้อมให้ความมั่นใจประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ ไร้การแทรกแซงจากหน่วยงานอื่น


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, นายกฤษณรักษน์ ใจดี รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกันแถลงข่าวผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ทางด้านสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา และคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆ ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025