ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจุบัน 'ร้านยาชุมชนอบอุ่น' ได้กลายมาเป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้ารับบริการสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ารับบริการปรึกษา ดูแลรักษาอาการเบื้องต้น แทนที่จะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว

จุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถรักษา "อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ" ได้ที่เครือข่ายร้านยาภาคเอกชน ที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้