ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สมศักดิ์" เร่งเดินหน้า "พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิทัล" ดึงคณะนิติฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมร่างกฎหมายป้องกันความปลอดภัย-คุ้มครองข้อมูลสุขภาพ รองรับนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่"


เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า วันนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ได้เน้นย้ำเรื่องสำคัญคือการขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญเพื่อให้ออกมาบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิตอล และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สอดรับกับการทำงานตามนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง "มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลภาครัฐในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล พ.ศ.2567" (telemedicine) ที่ต้องออกมาอย่างรัดกุมและปลอดภัยต่อประชาชนให้มากที่สุด

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในการร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน พัฒนาทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพของประชาชน และที่สำคัญคือการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและยั่งยืน

น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้มีการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพดิจิทัลในประเทศไทยและต่างประทศ รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและการเก็บข้อมูลสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องมีหน่วยงานคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างละเอียดและปลอดภัยที่สุดเพื่อให้ออกมาบังคับใช้เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน