ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ดร.นลินี ทวีสิน’ พบ ‘ทูตคิวบา’ หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์-สาธารณสุข พร้อมผลักดันให้คิวบาตั้งศูนย์ผลิตยา-เวชภัณฑ์ในไทย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 ดร.นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดดิเกซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2567 นี้ ประเทศไทยและคิวบามีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 66 ปี โดยที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาโดยตลอด ซึ่งจากการหารือเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศยังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติอื่นๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากคิวบามีองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ก้าวหน้า ในขณะที่ไทยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข โดยตนได้ใช้โอกาสนี้เสนอให้ทางฝ่ายคิวบาจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนประเทศต่างๆ โดยในปัจจุบันคิวบาและไทยได้มี Joint ventures เพื่อพัฒนาและผลิตยากลุ่มชีวภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และข้ออักเสบเรื้อรัง
 
ผู้แทนการค้าไทย กล่าวต่อไปว่า ทางท่านทูตคิวบายังได้เชิญตนและคณะภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Havana International Fair ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย. 2567 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียนมากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งในด้านการเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าไทย ที่มีผู้บริโภคจำนวนกว่า 600 ล้านคน

นอกจากนี้ การจัดสัมมนาในหัวข้อ Flavours of Opportunities: Nourishing Trade and Investment between Thailand and Latin America โดยกระทรวงการต่างประเทศไทย ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางผลิตที่สำคัญของโลกด้วย