ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หนุนข้อเรียกร้องปรับ ‘กัญชา’ กลับเป็นยาเสพติด - ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น พร้อมชวน ‘อายุรแพทย์ทุกคน’ แสดงความเห็น - ลงชื่อหนุนข้อเรียกร้อง ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 67


วันที่ 4 มิ.ย. 2567 ศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 38/2567 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กัญชา โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์นิติเวชประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ทบทวนสถานภาพของกัญชา โดยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอีกครั้งนั้น

ราชวิทยาลัยฯ ได้มีความเห็นมาตลอดว่ากัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ เหมือนดาบสองคม ที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก โดยในด้านประโยชน์นั้น มีข้ออ้างและหลักฐานเชิงการแพทย์บางส่วน ที่แสดงว่าสารบางชนิดในกัญชา เช่น cannabidiol (CBD) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ แต่ยังต้องอาศัยการศึกษาเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น

รวมถึงเห็นว่าความพยายามในการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นแนวคิดที่ดี แต่ควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนการนำไปใช้ประโยชน์ วิธีการผลิตและการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การใช้เพื่อทางการแพทย์จึงควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ประกาศระบุต่อไปว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่ากัญชาก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งด้านจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะเยาวชนและหญิงตั้งครรภ์ ทั้งยังมีผลกระทบทางอ้อมในทางลบต่อสังคมอีกด้วย เช่น อุบัติเหตุและการสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น พืชกัญชาโดยเฉพาะส่วนที่มีปริมาณสาร tetrahydrocannabinol (THC) สูง ควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด

ดังนั้น ราชวิทยาลัยฯ ขอให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยขอให้ปรับกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 และใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น พร้อมกันนี้ราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ทุกคนได้พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นสนับสนุนในข้อดังกล่าว โดยร่วมลงชื่อ ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2567

1