ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม. ร่วมกับ รพ.สงฆ์ เดินหน้าตรวจสุขภาพ "ภิกษุ-สามเณร" ตั้งเป้า 72 วัด ก่อนขยายผลให้ครบทุกวัดทั่วกรุงเทพฯ เปิดตัวเลขผลสำรวจพบพระ-เณร มีภาวะอ้วน 61% ไขมันคอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ 50%


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานร่วมกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2567 โดยมี พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

1

นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ดีที่หลายหน่วยงานร่วมมือกัน ในการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เพราะเป็นนโยบายที่เราต้องทำให้พระสงฆ์และสามเณรมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ในส่วนของ กทม. มีนโยบายตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันตรวจไปแล้วกว่า 310,000 คน

ขณะเดียวกันปีนี้เราจะมีการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์เป้าหมาย 72 วัด และจะขยายผลให้ครบทุกวัดใน กทม. ต่อไป โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานร่วมกันเพื่อทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี และร่วมกันดูแลองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่เป็นผู้นำด้านศาสนาและด้านจิตวิญญาณ ให้มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง 

สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในเขตพื้นที่ กทม. เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักอนามัย กทม. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพให้พระภิกษุสามเณร ผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคม

2

3

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระสงฆ์ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งในเขตพื้นที่ กทม. มีวัดทั้งหมด 457 แห่ง มีพระภิกษุและสามเณรทั้งสิ้น 18,055 รูป (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)

ทั้งนี้ จากการรายงานผลการตรวจคัดกรองโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่ กทม. ปี 2566 พบว่า พระภิกษุสามเณรที่ผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 1,518 รูป มีอายุเฉลี่ย 46 ปี มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 9.88% มีภาวะอ้วน 61.23% มีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ 50.2% เป็นโรคเบาหวาน 16% เป็นโรคความดันโลหิตสูง 20.7% มีค่า PSA สูงกว่าปกติ 3.2% มีผลตรวจ Occult Blood Positive 5.6% และจากการตรวจคัดกรองภาวะซีด พบว่ามีภาวะโลหิตจาง 17.69% การตรวจการได้ยินมีภาวะ Hearing Loss 50.39% และผลการตรวจคัดกรอง Chest x-ray ผิดปกติ 2.37%

ในการนี้ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ตระหนักถึงสุขภาพของพระสงฆ์สามเณร จึงได้ร่วมกับภาคีจัดโครงการนี้เพื่อตรวจประเมินคัดกรองและประเมินความเสี่ยงพระสงฆ์สามเณร ซึ่งมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าน้ำตาลและไขมัน การตรวจคลื่นไฟฟ้า (EKG) การเอกซเรย์ปอด การตรวจการได้ยิน คลินิกโรคอ้วน คลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น ทั้งยังถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรค

โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,000 รูป/ราย จากจำนวน 50 วัด ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน 34 วัด วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นวัดที่ 35 ซึ่งในการตรวจคัดกรองเมื่อตรวจพบพระสงฆ์สามเณรที่มีอาการหรือความเสี่ยงต่างๆ เช่น ต้อกระจก ความผิดปกติของหัวใจ ความผิดปกติของหูและอื่นๆ จะนิมนต์เข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางต่อทันทีที่โรงพยาบาลสงฆ์