ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 จับมือ รพ. พิมลราช ลงพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรคุณาลัย ที่บางบัวทอง นนทบุรี เปลี่ยนคลับเฮาส์โครงการ เป็นจุดบริการปฐมภูมิให้ประชาชน พาบุคลากรทางการแพทย์ลุยให้บริการสุขภาพคนเมืองนนท์ฯ เปิดบริการคัดกรองโรค 42 รายการให้ทุกสิทธิ ตั้งแต่คัดกรอง NCDs ถึงมะเร็งให้กลุ่มเสี่ยง  แถมใครสิทธิบัตรทองมีทั้งหมอฟัน-หมอแผนไทย-หมอกายภาพบำบัด รักษาเบื้องต้นให้ด้วย ผอ.รพ.ชี้เป็นการเอาบริการสุขภาพออกไปหาประชาชน สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน ด้าน สปสช.เขต 4 สระบุรี เผยเตรียมขยายไปจว.ปริมณฑล ช่วยคนเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ ส่วนชาวหมู่บ้านจัดสรรเห็นด้วย อยากให้จัดอีเวนท์ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง


วันที่ 15 มิ.ย. 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี (สปสช. เขต 4 สระบุรี) พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ และตัวแทนผู้บริหาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคุณาลัย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ร่วมกันออกหน่วยบริการตรวจคัดกรอง และบริการสุขภาพปฐมภูมิให้กับประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้พื้นที่บริเวณสโมสรของหมู่บ้าน (คลับเฮาส์) เป็นสถานที่จัดกิจกรรม 

นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ซึ่งดูแลพื้นที่จ.นนทบุรีด้วย เปิดเผยกับ The Coverage ว่า การบริการดังกล่าวโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นการนำบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกจากโรงพยาบาลพิมลราช ที่ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี และนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรคุณาลัย ออกหน่วยบริการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนทุกสิทธิ 42 รายการตามชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ให้กับลูกบ้าน เจ้าหน้าที่รปภ. แม่บ้านของหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการ นับหลายพันครัวเรือน ซึ่งมีประชาชนหลายพันคนได้มาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

พร้อมกันนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มเติมอีกด้วย อาทิ ให้บริการรักษาแพทย์แผนไทย นวดประคบ บริการกายภาพบำบัด และบริการทันตกรรมเบื้องต้นให้กับประชาชนตามชุดสิทธิประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ การออกหน่วยบริการยังได้ให้บริการสุขภาพกับประชาชนในชุมชนที่ดูแล เกิดความสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดระหว่างกัน และยังเป็นรายได้ของโรงพยาบาลจากการบริการที่สามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ได้ด้วย 

2

"จาการสอบถามประชาชนก็พบว่าพอใจอย่างมาก หลายคนสะท้อนว่าไม่เคยเห็นมาก่อนที่มีการคัดกรองสุขภาพ ตรวจสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้ง เรายังพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุ่มร่องฟันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบางคนไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมีสิทธิตรวจสุขภาพจากสิทธิบัตรทอง สิ่งนี้สะท้อนได้ว่า คนเมือง หรือคนที่อยู่ในจังหวัดรอยต่อกับกรุงเทพฯ ที่แม้ว่าบางส่วนจะมีฐานะ อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร แต่ก็ยังติดปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิ" 

นพ.สาธิต กล่าวด้วยว่า ดังนั้นการบริการเชิงรุกจากหน่วยบริการ ไปถึงทุกชุมชนจึงสำคัญอย่างมากต่อการเข้าถึงบริการของคนในเขตเมือง ที่นอกจากประชาชนได้จะได้ตรวจ และได้คำแนะนำสุขภาพแล้ว ก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่จะได้รู้จักกับประชาชนในพื้นที่ และได้นัดหมายเพื่อรักษาดูแลกันต่อเนื่อง ซึ่ง สปสช.เขต 4 สระบุรีที่ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัด และมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ปริมณฑล ก็จะนำรูปแบบความร่วมมือนี้ไปร่วมออกหน่วยบริการในชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะในเขตเมืองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นต่อไป 

ด้าน นพ.เอกวุฒิ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมลราช กล่าวเสริมกับ The Coverage ว่า โรงพยาบาลพิมลราช นำบริการสุขภาพมาทำกิจกรรมออกหน่วยบริการ ซึ่งเป็นบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่บริการกับทุกสิทธิ ประกอบด้วย การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รวมไปถึงคัดกรองมะเร็งในกลุ่มเสี่ยงครบถ้วน ทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และยังคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี 

พร้อมกันนี้ ยังนำบริการหัตถการจากบุคลากรของโรงพยาบาลพิมลราช มาให้บริการเพิ่มเติมกับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วย อาทิ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ที่มีบริการพอกเาสมุนไพร กลุ่มงานกายภาพบำบัด ช่วยบรรเทากล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ และข้อต่อเบื้องต้น และกลุ่มงานทันตกรรม รวมไปถึงคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต และปรึกษาการเลิกบุหรี่ 

8

"ถือเป็นการนำบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ก็อยู่ในเขตเมืองและเป็นพื้นที่ประชากรพักอาศัยจำนวนมาก ได้นำบริการเชิงรุกมาหาประชาชน เพราะคนเขตเมืองส่วนใหญ่จะเข้าถึงบริการปฐมภูมิได้ยาก เพราะความเร่งรีบจากชีวิตประจำวัน เลยทำให้ไม่มีเวลาใส่ใจสุขภาพของตนเอง การที่หน่วยบริการซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกมาพบกับประชาชน จึงเป็นการขับเคลื่อนที่ทำให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งนอกจากการบริการเชิงรุกในหูม่บ้านจัดสรร จากนี้ โรงพยาบาลพิมลราช ก็มีแนวคิดประสานกับผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมกันเอาการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไปหาชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชน ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นสิทธิบัตรทองได้เข้าถึงบริการ" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมลราช กล่าว 

ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศกิจกรรมออกหน่วยบริการ เริ่มต้ังแต่ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ไปจนถึงเวลา 12.30 น. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรคุณาลัย ซึ่งมีหลายโครงการได้ออกมาทยอยรับบริการตามสิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า และบางส่วนยังมารอก่อนเปิดบริการอีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ ก็พบว่าเป็นผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณาลัยแห่งนี้ ที่มีหลายโครงการ และได้ยินการประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโรคจากนิติของหมู่บ้าน จึงออกมารับบริการกัน รวมถึงยังมีบางส่วนไม่เคยใช้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจสุขภาพของภาครัฐมาก่อน เพราะคุ้นชินกับการรับบริการจากภาคเอกชน แต่ก็พบว่าเป็นบริการที่ดี และได้รับคำแนะนำที่ดีในการดูแลสุขภาพกลับไปด้วย อีกทั้ง เกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าควรจัดให้มีกิจกรรมแบบนี้ในหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

9