ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม. จับมือ “เซ็นทรัลพัฒนา” จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ที่ เซ็นทรัล 7 สาขาทั่วกรุงเทพฯ พกแค่บัตร ปชช. ใบเดียว – ไม่มีค่าใช้จ่าย


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ในช่วงเดือน ก.ค. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ณ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลบางนา และเอสพลานาด รัชดาภิเษก

1

2

สำหรับโครงการตรวจสุขภาพของ กทม. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับประชาชน กทม. ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในชุมชนอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเพื่อให้ประชาชนและบุคลากร กทม. เกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพดังกล่าว จะครอบคลุมบริการการตรวจทั้งภายในและภายนอก เช่น ตรวจโรคเบาหวาน ตรวจโรคความดันโลหิต ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด การทำงานของไต จากการเจาะเลือด ตรวจโรคหัวใจ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการทำงานของปอด ด้วยการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจวัดความผิดปกติของสายตา ตรวจภาวะแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. ต้องการตรวจสุขภาพของประชาชนในระดับเส้นเลือดฝอยตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ให้ครบ 1 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ กทม. ตรวจสุขภาพประชาชนไปแล้ว 321,758 คน ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 ของเป้าหมาย กทม. จึงต้องการขยายการตรวจสุขภาพไปสู่พี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงผ่านห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้น โดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เพียงถือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพได้ 

รศ.ทวิดา กล่าวต่อไปว่า โดยสามารถตรวจสอบปฏิทินการตรวจสุขภาพของ กทม. ได้ที่ช่องทางการสื่อสารของ กทม. หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจ นอกจากนี้ โครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ยังเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในการวางยุทธศาสตร์การรักษาพยาบาลของแพทย์ทั่วประเทศอีกด้วย

ด้าน น.ส.รุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนนี้ ผ่านการพูดคุยกับผู้บริหาร กทม. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ กทม. ด้วยการเปิดเซ็นทรัลทั้ง 7 สาขา ให้ประชาชน ผู้ค้า และบุคลากรของเซ็นทรัลได้ตรวจสุขภาพตามเป้าหมาย 1 ล้านคน ของ กทม.

ขณะที่ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์กล่าวเสริมว่า ทางด้านมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา และหน่วยแพทย์อาสา ได้ทำการตรวจสุขภาพประชาชนไปแล้วทั่วประเทศหลายจังหวัด กว่า 1 แสนคน แต่ประชากรใน กทม. กว่า 5 ล้านคน คือจุดอับที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากภารกิจของคน กทม. ความหลากหลายของประชากร และปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอื้อต่อการตรวจสุขภาพ ถึงแม้ กทม. จะมีโรงพยาบาล 12 แห่ง แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมประชากรและประชากรแฝงรวมกว่า 10 ล้านคน ของ กทม. ได้ 

4

ดังนั้น การตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาลตามห้างสรรพสินค้าจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ของมูลนิธิฯ ที่จะมาตรวจสุขภาพให้ประชาชนด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้แพทย์หลายกลุ่มสามารถเข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชนได้หลายสถานที่ตามที่เซ็นทรัลกำหนด โดยในอนาคตอาจจะขยายการตรวจสุขภาพในรูปแบบนี้ไปที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย เนื่องจากประชาชนก็ได้มาจับจ่ายซื้อของ รับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า และได้ตรวจสุขภาพอีกด้วย