ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” คิกออฟส่งมอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีจาก “SCB Protect” ให้ บุคลากร สธ. - อสม.ทุกคนทั่วประเทศ ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้ ชี้ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิต


วันที่ 25 มิ.ย. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีสำหรับบุคลากร สธ. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สธ. กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ SCB Protect เข้าร่วม 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สธ. มีนโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกระดับ เพราะเมื่อบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการมีความสุข ก็จะส่งผลต่อการบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นการส่งต่อความสุขไปยังประชาชนผู้รับบริการ โดยวันนี้ได้มีการส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก SCB Protect เพื่อเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความอุ่นใจให้แก่บุคลากร สธ. และ อสม. 

ทั้งนี้ จะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3 กรณี ได้แก่ 1. การเสียชีวิตทุกกรณี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท  2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ หรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 5 หมื่นบาท และ 3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 แสนบาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน (90 วัน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป

“ขอขอบคุณ SCB Protect ที่มาช่วยในการดูแลขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกคนซึ่งประกันอุบัติเหตุที่จัดทำให้ครั้งนี้ครอบคลุมอุบัติเหตุในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานหรือนอกเวลางาน จึงเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่ช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิตให้แก่บุคลากรเราได้ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเรื่องของความปลอดภัยด้วย เช่น 3P Safety ที่เน้นการให้บริการทางการแพทย์ต้องสร้างความปลอดภัย 3 ด้าน คือ ด้านผู้ป่วย (Patient) ด้านบุคลากร (Personnel) และด้านประชาชน (People)” นายสมศักดิ์ กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวเสริมว่า สวัสดิการประกันอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และ อสม.ทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้มีหลักประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งหลังจากมีการส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว ทาง SCB Protect จะเข้าให้บริการจัดทำประกันอุบัติเหตุภายในส่วนราชการของ สธ. ทั้งกรมต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ต่อไป

ด้าน นายสุทัศน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สธ. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันความคุ้มครองบุคลากรของกระทรวง รวมทั้ง อสม. และเปิดโอกาสให้บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำการวางแผนความคุ้มครอง และการออม ซึ่งทางบริษัทจะมอบสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรี เป็นระยะเวลา 90 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. โดยความคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมในแต่ละพื้นที่