ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อพูดถึงสิทธิ "บัตรทอง" หรือสิทธิ "30 บาทรักษาทุกโรค" หลายคนจะนึกถึงสิทธิที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ โดยไม่ต้องล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในความสำเร็จบนหน้าประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขของคนไทย ทั้งยังเป็นที่ชื่นชมจากสายตาของนานาชาติเสมอมา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเป็นอีกครั้งที่ "30 บาทรักษาทุกโรค" กำลังจะต่อยอดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในชื่อ "30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" อันเป็นการเพิ่มสิทธิให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้ ในหน่วยบริการภาคเอกชน ซึ่งนำร่องแล้วใน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น The Coverage ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมาร่วมให้คำตอบและคลายข้อสงสัยกันว่า "30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" คืออะไร และจะเป็นไปอย่างไร