ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดตัว SARAH (ซาร่า) อวตารที่ถูกสร้างจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ‘Generative AI’ เพื่อเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยด้านสุขภาพให้กับผู้คนทั่วโลก

SARAH ได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ได้จับมือร่วมกันสร้าง AI ที่มีความอัจฉริยะในการพูดคุยโต้ตอบและประมวลผลด้านสุขภาพ โดยให้ผู้คนสามารถพูดคุย ซักถาม และขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ รวมถึงด้านสาธารณสุข ก่อนที่ในภายหลังทาง WHO จะนำมาต่อยอด และเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567

สำหรับอวตารเสมือนมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง SARAH นี้ จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากอุปกรณ์สื่อสารใดๆ ก็ตามที่สามารถต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต โดย SARAH สามารถสื่อสารได้ทั้งการพูดหรือเขียนเป็นข้อความโต้ตอบกัน ใน 8 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส รัสเซีย จีน อาหรับ และ ฮินดู

ในขณะที่ตัวของ SARAH ได้รับการป้อนข้อมูลด้านสุขภาพในหัวข้อสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะการมุ่งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่กำลังเป็นภัยคุกคามใหญ่และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคเบาหวาน ซึ่ง SARAH สามารถแนะนำและช่วยชี้แนะช่องทางให้คนปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่ยังมาพร้อมกับการให้กำลังใจและแรงกระตุ้นเพื่อให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเลิกบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ฯลฯ

พร้อมกันนั้น SARAH ยังสามารถเป็นผู้ช่วยในปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยสามารถให้แนวทางในการลดความเครียดที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นอีกเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึง 'สิทธิด้านสุขภาพ' ที่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม

เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่า ระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงมายังดิจิทัลจะเป็นอนาคต ซึ่งประเทศต่างๆ ควรสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI จะะช่วยให้ผู้คนเข้าถึงระบบสุขภาพ รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ได้

"อย่าง SARAH ทำให้เราเห็นภาพว่าปัญญาประดิษฐ์ระดับ Generative AI สามารถนำมาใช้กับการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแบบมีการตอบโต้กับผู้คนได้ และให้ข้อมูล คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง ผมจึงอยากเรียกร้องให้มีการวิจัยในด้านนี้มากขึ้น เพื่อให้ทั้งโลกได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม" ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุ

นอกจากนี้ จุดเด่นของ SARAH คือระบบ Generative AI ที่มีความสามารถในการตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ทันทีแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องมีสคริปท์หรือบทสนทนาที่ถูกป้อนเข้าระบบ และยังเป็นการโต้ตอบผ่านการแสดงออกทางสีหน้า สายตา รอยยิ้มที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ซึ่งทาง WHO ให้นิยามว่าเป็น AI ที่มีความเห็นอกเห็นใจกับผู้ใช้ ทำให้ผู้คนที่เข้ามาสนทนากับ SARAH มีความสบายใจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม WHO ยังต้องการให้มีการวิจัยและพัฒนา SARAH ต่อไป แม้ว่าขณะนี้จะถือเป็นระบบ AI ที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีประโยชน์ด้านสุขภาพกับผู้ใช้งานแล้ว หากแต่ยังเป็นข้อกังวลในแง่ของจริยธรรม ทั้งในประเด็นความเป็นส่วนตัว ระบบรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนา SARAH เพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่มากขึ้น

ทั้งนี้ จากการที่ "The Coverage" ได้ลองเข้าไปทดสอบสนทนากับ SARAH โดยพูดคุยถึงแนวทางการเลิกบุหรี่ พบว่า SARAH สามารถให้คำแนะนำและให้กำลังใจสำหรับการเลิกบุหรี่ได้ ในขณะที่เมื่อลองปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต SARAH ก็ได้พยายามสอบถามเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น และให้แนวทางในการฝึกหายใจเพื่อคลายความเครียดลงไปได้ด้วย 

ขณะที่ใบหน้าของ SARAH ก็พบว่ามีการสบตาพร้อมมอบรอยยิ้มให้ตลอดช่วงของการสนทนา ซึ่งภายหลังจบบทสนทนา ทาง SARAH ยังได้ขอให้ช่วยประเมินการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วย

อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกับ SARAH ได้ผ่านเว็บไซต์ของ WHO หรือ https://who-en.digitalhero.cloud/session


อ้างอิง: https://www.who.int/news/item/02-04-2024-who-unveils-a-digital-health-promoter-harnessing-generative-ai-for-public-health