ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสนับสนุนด้านกีฬาของประเทศญี่ปุ่น (Japan Sports Agency: JSA) จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชากรในปี 2566 พบว่า ความแข็งแกร่งทางร่างกายของนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการสำรวจขึ้นเมื่อปี 2551 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนทั่วประเทศญี่ปุ่น เป็นการทดสอบในชั้นประถมศึกษาราว 9.9 แสนคน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกราว 9.2 แสนคน ในช่วงระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ค. 2566 พบว่ามีคะแนนรวมทางกายลดลง แต่ขณะเดียวกันในกลุ่มนักเรียนชายช่วงอายุเดียวกัน กลับมีสมรรถภาพความแข็งแรงทางร่างกายเพิ่มขึ้น

JSA แถลงว่า ความแข็งแรงทางร่างกายของประชากร โดยเฉพาะเด็กๆ อยู่ในช่วงการฟื้นฟูให้ดีขึ้น เพราะช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคคือโควิด-19 แต่ขณะนี้เมื่อสถานการณ์กลับมาอยู่ในช่วงปกติ ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มกิจกรรมทางกายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม JSA ยังได้สำรวจถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน เล่นวิดีโอเกม โดยพบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงในระดับชั้น ป.5 ราว 17.5% บอกว่าใช้เวลาในการเล่นวิดีโอเกม และใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับการสำรวจในปีก่อน ส่วนนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น ก็มีสัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟน และเล่นวิดีโอเกมเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น การสำรวจยังแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการกินอาหารเช้าทุกวันที่ “ลดลง” ของนักเรียนชั้น ป.5 และนักเรียนชั้น ม.2 ทั้งชายและหญิง ซึ่งในแถลงการณ์ของ JSA ได้เตือนด้วยว่าหากปล่อยให้แนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กได้

อ้างอิง :
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/24/japan/science-health/physical-strength-high-school-girls-record-low/