ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ "โซเชียลมีเดีย" กลายเป็นอีกหนึ่งสังคมคู่ขนานที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยไม่น้อยในแต่ละวัน และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในนั้นก็ส่งผลมาถึงชีวิตของเราได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะผลกระทบทางลบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ (Toxicity)

The Coverage ได้พูดคุยกับ 3 สาวนักขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิต เพื่อให้มุมมองถึง "สุขภาวะทางจิต" ของคนไทยในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของใครหลายคน

ทั้ง 3 ท่านที่เราได้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ยังได้ชี้แนะถึงวิธีการนำตัวเองออกห่างจากโซเชียลมีเดีย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ได้กับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาจากพิษภัยของโซเชียลมีเดียในยุคนี้