ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงแรงงาน เผยโรงพยาบาลญี่ปุ่นต้องการนักบริบาลจากไทยมากขึ้น เหตุขาดแคลนคนทำงาน ชี้เป็นโอกาสดีได้เงินเดือนสูง ใครสนใจสามารถติดต่อกรมการจัดหางาน


นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในความดูแล ที่โรงพยาบาล Midorikai Medical Corporation Takesato Hospital เมืองคาสุคาเบะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจ้างแรงงานไทยในอนาคตตามนโยบายของโรงพยาบาล และสิ่งที่ต้องการให้กรมการจัดหางานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในภาคบริบาลในสถานพยาบาลของประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ งานบริบาลผู้ป่วยหรือดูแลผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่กรมการจัดหางานให้ความสำคัญ ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้นายจ้างญี่ปุ่นนำเข้าแรงงานไทยเป็นจำนวนมากเนื่องจากญีปุ่นขาดแคลนแรงงานด้านนี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีของนักบริบาลไทยที่จะได้รับค่าตอบแทนสูง โดยเฉลี่ยเดือนละ 2.5 แสนเยน หรือประมาณ 6 หมื่นบาทต่อเดือน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า โรงพยาบาล Midorikai Medical ที่ก่อตั้งในปี 2545 เป็นศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ขนาด 274 เตียง อาคาร 5 ตึก แบ่งการดูแลตามสภาพของผู้ป่วย มีการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค และมีแรงงานทักษะเฉพาะชาวไทย 17 ราย ประกอบด้วย ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 8 ราย แรงงานทักษะเฉพาะ 8 ราย และอยู่ระหว่างยื่นขอวีซ่าทำงานประเภทบริบาล 1 ราย

สำหรับในปี 2568 โรงพยาบาล Midorikai Medical ยังต้องการแรงงานทักษะเฉพาะในสาขาบริบาลเพิ่มอีก 10 คน จากเดิมที่ต้องการนักบริบาลจำนวน 30 คน ซึ่งจัดส่งผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย

นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับแรงงานที่เป็นนักบริบาล หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1021 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694