ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. จับมือ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนา “ห้องพยาบาลในโรงงาน” ขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ในระบบบัตรทองแห่งแรกของประเทศไทย เพิ่มความสะดวกเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ให้กับผู้ประกัน


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ บริษัทริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชมต้นแบบห้องพยาบาลในโรงงานแห่งแรกของประเทศไทย ที่ขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท เพื่อให้บริการเสริมสุขภาพฯ กับพนักงานในโรงงานกว่า 4,200 คน

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สปสช. นอกจากจะดูแลด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองแล้ว ยังจัดงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ แก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานโรงงานที่เป็นผู้ประกันตนด้วย อย่างไรก็ดีเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีเวลาการทำงานที่แน่นอน จึงไม่สะดวกมารับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่ สปสช. เตรียมไว้ให้ ทำให้ที่ผ่านมาอัตราเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 40-45 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มพนักงานในโรงงานได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ สปสช. จึงได้เชิญชวนสถานประกอบการที่มีห้องพยาบาลและมีแพทย์หรือพยาบาลคอยให้บริการ ตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 สมัครร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทอง ประเภท “หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ในระบบบัตรทองกับกลุ่มพนักงานในโรงงานได้ โดยเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์การจ่ายกับ สปสช. นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้โดยสะดวกและไม่เสียเวลาทำงาน หากตรวจพบอาการเจ็บป่วยยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษาได้ตามปกติ

“บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่งฯ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนห้องพยาบาลของโรงงานเป็นหน่วยบริการฯ กับ สปสช. โดยจะให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ตั้งแต่การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้าและให้คำปรึกษา การแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล บริการตรวจ HIV ด้วยชุดตรวจด้วยตนเองพร้อมให้คำปรึกษา บริการตรวจการตั้งครรภ์ (ตรวจปัสสาวะ,ชุดทดสอบ) บริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริการถุงยางอนามัยพร้อมให้คำปรึกษา ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนรวมสำหรับหญิงปกติทั่วไป บริการยาเสริมธาตุเหล็ก บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA test)” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

3

3

ทพ.อรรถพร กล่าวด้วยว่า นอกจากในโรงงานเอกชนแล้ว หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็สามารถขึ้นทะเบียนห้องพยาบาลของหน่วยงานเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพฯ กับ สปสช. ได้เช่นกัน ดังนั้นวันนี้ สปสช. ขอเชิญชวนทั้งโรงงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มาร่วมยกระดับห้องพยาบาลเพื่อร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กับบุคลากรกับ สปสช. โดยสอบถามเพิ่มเติมผ่านสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่ สปสช. เขต สำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยาก เพียงขึ้นทะเบียนกิจการสถานพยาบาล (สพ.อ.2) การประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนำมาขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.ซึ่งหลังจากนี้ สปสช. หวังว่าจะมีอีกหลายๆ โรงงาน หลายๆ หน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบกับ สปสช. เพื่อสุขภาพดีของพนักงานทุกคน

นายณัฐพล นิมิตรัตนวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทริโก้ ฯ ประกอบกิจการผลิตเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ชิ้นส่วนอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและอยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี ขณะที่ MR.JUNICHI SUGIYAMA ประธานบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน จึงสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. และจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ตรงต่อปัญหาสุขภาพของพนักงาน

2

“เรามีพยาบาลประจำของเราเอง รวมทั้งมีแพทย์และพยาบาล part time เข้ามาดูแล การทำงานส่วนแรกจะเป็นเรื่องการตั้งรับ ป่วยก็ให้การรักษา และอีกส่วนคือการให้บริการเชิงรุก มีบริการวัคซีนวัณโรคและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคนปีละ 1 ครั้ง และปีนี้เป็นปีแรกที่ให้วัคซีน HPV นับเป็นเรื่องของความตั้งใจของบริษัทที่มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนของเรามีสุขภาพดี” ผู้จัดการทั่วไป ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ริโก้ฯ กล่าว

นายณัฐพล กล่าวอีกว่า ส่วนการสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อดูแลพนักงานก่อนป่วยนั้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ อย่างยิ่งในระยะยาว ที่มีผลลัพธ์คือพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และในอนาคตอยากให้โรงงานอื่นๆ มีเป้าหมายเดียวกัน คือทำอย่างไรให้พนักงานไม่ป่วย เพราะสิ่งที่บริษัทต้องการคือประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต ถ้าสามารถดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อตัวพนักงานแและต่อโรงงานเอง

2

3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. สายด่วน สปสช. 1330
2. ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand