ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2

เผื่อใครยังไม่รู้ ผู้หญิงไทยทุกคนที่อายุตั้งแต่ 15-59 ปี สามารถรับยาเม็ดคุมกำเนิดได้ฟรี ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสามารถรับได้ครั้งละไม่เกิน 3 แผง (หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ) คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี รวมถึงตอนนี้ยังจองรับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกด้วย

สำหรับวิธีการจองมีดังนี้เลย

ขั้นตอน 1 เปิดแอปฯ เป๋าตัง ไปที่เมนู “กระเป๋าสุขภาพ” กด “สมัครใช้งาน กระเป๋าสุขภาพ” จากนั้นกรอกข้อมูลและรอการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ไปที่ “บริการสร้างเสริมสุขภาพ”  เลือก “ยาเม็ดคุมกำเนิด”

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิภายในวันที่จองสิทธิ

ขั้นตอนที่ 4 เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านขายยา คลินิกเวชกรรม คลินิกพยาบาล ฯลฯ

อย่างไรก็ดี หากไม่มีสมาร์ทโฟน ยังสามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดในที่หน่วยบริการได้เช่นกัน