ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1

บอร์ด สปสช.  มีมติให้การรักษาโควิด-19 เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ “บัตรทอง” การเบิกจ่ายยารักษาจะต้องเป็นไปตามรายการใน “บัญชียาหลักแห่งชาติ”

ล่าสุด มีการบรรจุยารักษาโควิด-19 จำนวน 7 รายการ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว

หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จะทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้าถึงยารักษาโควิด-19 ฟรี

ยา 7 รายการ
1. ยาเนอร์มาเทรลเวียร์+ไรโทนาเวียร์ (nirmatrelvir+ritonavir)
2. ยาเรมเดซิเวียร์ (remdesivir)
3. ยาโมนูพิราเวียร์ (molnupiravir)
4. ยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)
5. ยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone)
6. ยาโทซิลิซูแมบ (tocilizumab)
7. ยาบาริซิทินิบ (baricitinib)

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบให้เพิ่มเงื่อนไขการใช้ยา IVIG ที่ชดเชยเป็นยา ได้แก่ การรักษาภาวะ MIS-C, การรักษาภาวะ VITT และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังได้รับวัคซีนโควิด-19