ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1

2

2

33

ความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ต้องเผชิญกับภาระงาน “โอเวอร์โหลด” จนทำให้หลายคนขยาด

ล่าสุดจากการเปิดเผยของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า การระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 3 ปี ส่งผลให้บุคลาการทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะหมดไฟ (Burn-out) มากที่สุด

The Coverage เทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่า ทุกวันนี้บุคลากรด้านสุขภาพมีสิทธิ-สวัสดิการอย่างไร 
!!?