ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ช่วงที่ผ่านมา มีประชาชนผู้ไม่ใช่สิทธิบัตรทองหรือบัตร 30 บาท (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จำนวนไม่น้อย ได้ส่งเสียงมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งที่ผ่านมาก็เคยเข้ารับบริการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมาย ทำให้การบริการช่วงต้นปีงบประมาณ 2566 จำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน

3

แต่วันนี้ สปสช. ขอประกาศว่า ผู้ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง หรือคนไทยทุกคนทุกสิทธิ สามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองได้แล้ว ด้วยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่า “บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ให้กับคนไทยทุกคนเป็นอำนาจที่ สปสช. ทำได้” และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ยังมีผลบังคับใช้แล้ว 

1

สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนี้ ครอบคลุมการดูแลคนไทยทั้ง 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็กถึงอายุ 5 ปี เด็กโตและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

อาทิ บริการฝากครรภ์ บริการวัคซีนพื้นฐาน บริการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง บริการเจาะเลือดส่งตรวจคอเลสเตอรอลและ HDL ตรวจเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี บี  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด บริการคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน เช่น ขูดหินน้ำลาย เคลือบฟลูออไรด์ รวมถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งหน่วยบริการจะเรียกเก็บจาก สปสช. ตามระบบเอง

2

3

ในการเข้ารับบริการนั้น ด้วยสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่มีมากมายและหลากหลายบริการตามที่ระบุข้างต้นนี้ และแต่ละกลุ่มวัย ยังได้รับสิทธิประโยชน์บริการที่แตกต่าง ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่ได้รับ สามารถดำเนินการผ่าน “แอปพลิเคชันเป๋าตัง” ได้ โดยเข้าสู่รายการกระเป๋าสุขภาพ และเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค ที่จะปรากฎรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นสิทธิรับบริการได้ ซึ่ง สปสช. ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยพัฒนาขึ้น โดยจะปรากฏข้อมูลหน่วยบริการใกล้ฉัน ซึ่งสามารถจองคิวนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับบริการได้ด้วย 

อย่างไรก็ตามบางหน่วยบริการที่ไม่สามารถจองคิวนัดหมายได้สามารถโทรไปยังหน่วยบริการนั้น เพื่อนัดหมายได้ รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง ให้นำบัตรประชาชนไปรับบริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำของท่าน

4

4

นอกจากนี้การตรวจสอบสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ นี้ ยังสามารถยังสามารถดำเนินการบน “พีพี แพลตฟอร์ม” (PP Platform) ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th โดยเลือกเมนู “เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือดำเนินการที่ไลน์ OA สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ในช่องค้นหา กดเมนูเช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรี รวมถึงการดำเนินการบนแอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู “เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ” ได้เช่นกัน

“วันนี้ สปสช. ขอเชิญชวนคนไทยทุกสิทธิทุกกลุ่มอายุ เข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนบัตรทองได้แล้ว ตามสิทธิบริการที่ได้รับ ซึ่งเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนรับบริการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เป็นการป้องกันโรคก่อนเจ็บป่วยและช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน” 

3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิก  https://lin.ee/nwxfnHw