ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ถือเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออก ที่พร้อมตรวจยีนเฉพาะโรคผ่านการถอดรหัสพันธุกรรม ที่จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำและเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้ป่วยทั้ง 7 จังหวัดของภาคตะวันออก

จากจุดเริ่มต้นในฐานะ "ศูนย์โรคมะเร็ง" ในพื้นที่ที่พบว่ามีคนเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น และมีอายุต่ำลงเรื่อยๆ ได้นำมาสู่การเป็นหนึ่งในหน่วยเจาะเลือดกลุ่มตัวอย่างเพื่อส่งให้กับ "โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์" ก่อนที่จะต่อยอดพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ จนสามารถให้บริการได้แบบ one stop service ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการเจาะเลือด, สกัด DNA, ถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงรายบุคคล

ส่วนโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ ที่มีภารกิจในการรวบรวมฐานพันธุกรรมคนไทย 5 หมื่นคน 5 กลุ่มโรค ขณะนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่โค้งสุดท้าย ซึ่งเหลือตัวอย่างเลือดอีกจำนวนไม่มากเท่านั้นที่จะต้องนำไปสกัด DNA และถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยต่อไป

จากความคืบหน้าทั้งหมดนี้ เป็นที่น่าลุ้นว่าเป้าหมายที่ประเทศไทยจะได้ก้าวสู่ 'การแพทย์แม่นยำ' และ 'การพยากรณ์โรคในอนาคต' นั้น เชื่อว่าอาจไม่ไกลเกินเอื้อม