ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘นายก อบจ.กาญจน์’ เผย โครงการร่วมมือกับ ‘ม.มหิดล นครสวรรค์’ ให้ทุนเด็กเรียนดีในพื้นที่เรียนต่อพยาบาลเป็นโครงการระยะยาว เน้นเรียนจบมาให้ทำงาน ‘รพ.สต. - รพ.อบจ.’ พร้อมเติมคนให้ ‘รพช. – รพศ.’ ด้วย 


จากกรณีที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ด้อยโอกาส ในภูมิลำเนาให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายพยาบาลวิชาชีพ (https://www.thecoverage.info/news/content/6187)

นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี เปิดเผยกับ "The Coverage" ตอนหนึ่งถึงประเด็น ว่า โครงการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวของ อบจ.กาญจนบุรี เพื่อเติมเต็มพยาบาลวิชาชีพให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้ อบจ.กาญจนบุรี รวมไปถึงโรงพยาบาล อบจ.กาญจนบุรี ที่กำลังจะก่อสร้างในเร็วๆ นี้ด้วย

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาทั้ง 20 ทุน เป็นโควตามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ที่อนุเคราะห์เป็นการเฉพาะให้กับ อบจ.กาญจนบุรี โดยในชั้นปีแรกจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และจากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อเรียนจบแล้วก็ต้องมาทำงานในภูมิลำเนาของตัวเอง คือ จ.กาญจนบุรี 

"หลังจากนี้อีก 4 ปี เมื่อนักเรียนทุนชุดแรกสำเร็จการศึกษา เราจะได้พยาบาลอย่างน้อย 20 คน ทั้งหมดจะเติมเต็มให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้ อบจ.กาญจนบุรี ก่อน จากนั้นก็จะทยอยรับเข้าทำงานในส่วนของโรงพยาบาล อบจ.กาญจนบุรีในอนาคต รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐทุกระดับด้วย ทั้งโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัด" นายก อบจ.กาญจนบุรี ระบุ

นพ.ประวัติ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.กาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยที่ท้องถิ่นอย่าง อบจ. ได้เข้ามามีบทบาทในการเข้ามาช่วยหนุนเสริมเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะขณะเดียวกัน อบจ. ก็ได้พยาบาลกลับมาทำงานให้กับประชาชนด้วย โดยทาง อบจ. จะดำเนินโครงการไปจนกว่าจะได้จำนวนพยาบาลในพื้นที่ที่เหมาะสมและตรงตามต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ที่ยังมี รพ.สต. หลายแห่งยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล ทาง อบจ.กาญจนบุรี จะรวบรวมข้อมูล รพ.สต. ที่ไม่มีพยาบาล และที่ยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 20 แห่ง และเปิดรับพยาบาลวิชาชีพเข้ามาทำงาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระยะสั้น ระหว่างรอนักเรียนทุนพยาบาลเพื่อบรรจุเข้าสู่ระบบ 

นายก อบจ.กาญจนบุรี กล่าวตอนท้ายว่า ในส่วนการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแพทย์ใน จ.กาญจนบุรี ต้องยอมรับว่ายังเป็นเรื่องยาก เพราะเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ เป็นสิทธิการพิจารณาคัดกรองที่เข้มข้นของทางมหาวิทยาลัย แต่หากมีเด็กใน จ.กาญจนบุรี ไปสอบติดแพทย์สถาบันการศึกษาไหน อบจ.กาญจน์ ก็พร้อมจะเข้าไปสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้เลย