ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนำร่องนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" หากเกิดคำถามข้อสงสัยถึงการใช้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือมีปัญหาการใช้สิทธิ ฯลฯ สามารถโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) "1330" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง