ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มดำเนินโครงการ “ร้านยารูปแบบใหม่ Common illness” ในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2565 โดยเพิ่มบริการติดตามดูแลอาการโรคเบื้องต้น 13 กลุ่มโรค เช่น โรคไข้หวัดแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ โรคท้องเสีย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาการผื่นตามผิวหนัง ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองในกลุ่มโรคดังกล่าวเข้าถึงบริการด้านยาได้สะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับวิธีการรับบริการมี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ผู้ป่วยสามารถติดต่อไปที่ สปสช. โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้รับบริการร้านยาคุณภาพใกล้บ้านท่านที่สุด

2. กรณีเดินทางไปที่ร้านยาด้วยตนเอง เภสัชกรจะทำการคัดกรองสิทธิของผู้ป่วยว่าเป็นบัตรทองหรือไม่ หากมีสิทธิ สามารถรับยาตามอาการ ตลอดจนคำแนะนำได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงกรณีที่มีอาการต้องได้รับการรักษา จะมีการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถโทรไปที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @nhso และ เฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เลย

1