ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. มอบรางวัลผลงานนิทรรศการดีเด่น (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล 18 ผลงาน จากที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 3,000 ผลงาน


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดพิธีมอบรางวัลผลงานนิทรรศการดีเด่น (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2567 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานพยาบาลที่การพัฒนาคุณภาพมีความโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่อง และสะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักคิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสถานพยาบาลอื่นและประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งสิ้น 18 ผลงาน

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลที่ร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพเข้ามากว่า 3,000 ผลงาน หมายความว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งใจพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งในจำนวนกว่า 3,000 ผลงานนี้ มี 800 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ามานำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 และในจำนวนนี้มี 18 ผลงานที่ได้รับรางวัล

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า หากเป็นไปได้ สรพ. อยากให้รางวัลทั้งกว่า 3,000 ผลงานที่ส่งเข้ามา แต่ในความความเป็นจริงทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามานั้นได้รับรางวัลไปแล้ว เพราะได้ทำเรื่องบางอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ 18 ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในบางประการ เช่น โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลตัวเอง แต่ขยายไปสู่โรงพยาบาลเครือข่าย

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงนั้น หลายผลงานเริ่มต้นจากยูนิตของตัวเอง หลายโรงพยาบาลเริ่มทำข้ามยูนิต หลายโรงพยาบาลทำทั้งโรงพยาบาล และหลายโรงพยาบาลขยายผลไปถึงโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งกว่าจะทำสำเร็จมาถึงขั้นนี้ได้ต้องผ่านความยากลำบากมากมาย แต่ที่ทำสำเร็จได้เพราะมี Growth mindset 

"เราเข้ามาอยู่ในแพลทฟอร์มของการ learning ซึ่งเป็นปกติที่จะต้องมีความยากลำบาก แต่ในท้ายที่สุดในวันที่เรา Growth เป็นวันที่เรามีความสุขและพร้อมส่งมอบให้กับคนอื่น การ Growth mindset ครั้งนี้ทำให้เกิด Better healthcare system ซึ่งทั้ง 18 ผลงานนี้มีผลลัพธ์ให้เห็นและเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และบางผลงานแตะไปถึง healthcare system เชื่อมจาก 1 โรงพยาบาลไปสู่หลายโรงพยาบาล จึงขอให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้" พญ.ปิยวรรณ กล่าว

ๅ

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน "หมอน้องทำดี หมอพี่กด like" จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน "LEAN & LEARN Stroke Fast Track Phatthalung Network" จากโรงพยาบาลพัทลุง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน "การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างครบวงจร" จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน "OPD on Demand จิตวิญญาณแห่งบริการ" จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน "แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน "การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วย STEMI เพื่อให้เข้าถึงยา SK ที่รวดเร็วขึ้น" จากโรงพยาบาลระแงะ

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "หมุนเวียนใช้ซ้ำ นําพาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" จากบริษัท อาร์เอฟเอส จํากัด ภายใต้การกำกับของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "ขวดน้ำคู่ใจ ลดภัยลมร้อน (Personal bottle to prevent heat injury)" จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "Easy Stroke Fast Smart Assessment" จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "การพัฒนาแนวทางควบคุมและติดตามการใช้ยา vancomycin อย่างเหมาะสม" จากโรงพยาบาลสงขลา

11. รางวัลชมเชย ผลงาน "ลดภาระผู้ป่วยผ่าตัดวันเดียวกลับด้วยระบบการแพทย์ทางไกล" จากโรงพยาบาลตราด 12. รางวัลชมเชย ผลงาน "RAMA ASD Echo score for device implantation (การประเมินคะแนนก่อนปิดรูรั่วหัวใจ)" จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 13. รางวัลชมเชย ผลงาน " โปรแกรมบันทึกรายงานผลการส่องกล้องด้วยคอมพิวเตอร์ (JNE Report: Jainad Narendra hospital Endoscopic report)" จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 14. รางวัลชมเชย ผลงาน "Smart Porter Grab Udonthani Hospital" จากโรงพยาบาลอุดรธานี

15. รางวัลชมเชย ผลงาน "Lean and Right by CSSD Program" จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 16. รางวัลชมเชย ผลงาน "Application SH-IAM: ดักจับได้ไว ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา" จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 17. รางวัลชมเชย ผลงาน " การศึกษาเรื่องการดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองโดยใช้นวัตกรรมพัดลมระบายความร้อนเพื่อใช้กับเครื่องส่องไฟฟลูออเรสเซ็นต์" จากโรงพยาบาลจอมทอง และ 18. รางวัลชมเชย ผลงาน "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังยาสำรอง กล่องยาฉุกเฉินและกล่องยาช่วยฟื้นคืนชีพ ต่อการหมดอายุและไม่พร้อมใช้ด้วย Google sheet" จากโรงพยาบาลเวียงแหง

2