ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จ.เพชรบุรี เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องตามนโยบาย ‘30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว’ ซึ่งในวันนี้ The Coverage จะพาทุกท่านร่วมกันสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ในฐานะ ‘หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่’ โดยทั้งหมดยืนยันตรงกันว่า พร้อม! ให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือบัตร 30 บาท) เพียงแค่ยื่น ‘บัตรประชาชนใบเดียว’ จบ